First name là gì? Cách viết First Name đúng với tên Tiếng Việt

First Name thường được gặp nhiều ở các trang nước ngoài ở các mục nhập đăng ký tài khoản mới.

Xem qua để biết nhiều hơn về First Name là gì?

First name là gì?

First name được hiểu là ” Tên của Bạn

First name thường xuất hiện ở box đăng ký

Cách điền First Name đúng cách?

Không riêng First Name, bên cạnh đó còn có Last Name và Middle Name, Cùng xem cách điền đúng nhất nhé:

  • First Name là ” Tên của Bạn”
  • Middle Name là “tên lót của Bạn”
  • Last Name là ” Họ của bạn”

Ví dụ: Võ Đông Hồ khi viết có đăng ký trên diễn đàn có First Name, Last Name Middle Name như sau:

  • First Name là ” Ho”
  • Middle Name là “Dong”
  • Last Name là ” Vo”

First Name có nên viết dấu?

Hầu hết First Name điều nằm ở các trang Nước ngoài nên tốt nhất là không nên viết dấu Tiếng Việt nhé.

First Name thường dùng ở ngôn ngữ nào?

Rõ rành rạch: Tiếng Anh gồm có Tiếng Anh (US) và Tiếng Anh (UK) nhé.

-Tổng hợp-

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *